Plastik Yıkama Havuzu

Yıkama Havuzu Plastik maddelerin kırılma işleminden sonra üstünde bulunan çevresel kirliliklerin havuz sisteminin içinde bulunan su ve havuz içi mekanik sistemlerin atıkların temizleme işlemini yapmaktadır.

Plastik Yıkama Havuzunda yüzdürülen plastiklerde bulunan atikların maksimum seviyede temizlenerek mevcut kayıplara en minumum seviyesine çekmekte olup aynı zamanda havuz sisteminin alt kısmında bulunan tahliye sistemleri sayesinde alt kısımlara çökmekte olan çamur vb. şeylerin dışarı kolayca atılmasını sağlamaktadır.